dinsdag, 4. maart 2008 - 20:07

College wil structureel geld voor bestrijding blauwalgenoverlast

Almere

Het college vraagt de raad om bij de behandeling van de Voorjaarsnota structureel geld vrij te maken voor maatregelen tegen overlast door blauwalg. € 250.000 daarvan is jaarlijks bedoeld voor het inzetten van de instrumenten die de gemeente vorig jaar heeft aangeschaft (drijfschermen, pomp- en zuiveringsinstallatie). Hierbij gaat het om maatregelen rond de havenkom in Haven. € 50.000 is bedoeld voor bestrijding van overlast elders in Almere. Tot nu toe zijn de maatregelen steeds met eenmalig geld bekostigd.

Tot nu toe zijn de maatregelen steeds met eenmalig geld bekostigd. Omdat het nu om structureel geld zou gaan, is het van belang op een verantwoorde manier ruimte te maken in de gemeentelijke begroting.
Provincie:
Tag(s):