maandag, 25. februari 2008 - 12:06

Colleges vinden planstudie N360 te beperkt

Delfzijl - Appingedam

De colleges van Appingedam en Delfzijl vinden de planstudie over de weg tussen Groningen en Delfzijl veel te beperkt. In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie laten de colleges van burgemeester en wethouders weten dat zij van mening zijn dat de studie teveel uitgaat van het optimaliseren van de bestaande verbinding.

De colleges van Appingedam en Delfzijl achten een goede verbinding (categorie 100 km) tussen de Eemsdelta-regio en de stad Groningen van essentieel belang voor de ontwikkeling van het gehele gebied. Het gaat dan niet alleen om de versterking die de verbinding kan betekenen voor de economie, maar ook om het verbeteren van de Eemsdelta-regio in zijn geheel tot een aantrekkelijk woon- en leefgebied.

Volgens de colleges zou in de studie daarom de aanleg van een nieuw tracé aan de zuidzijde van het Eemskanaal moeten worden onderzocht. Hierin kan de ontsluiting van Meerstad ook worden meegenomen.

Een afschrift van de brief is ook naar de colleges van de gemeenten Loppersum, Ten Boer, Groningen en Slochteren gestuurd
Provincie:
Tag(s):