vrijdag, 29. februari 2008 - 17:49

Commissaris van de koningin vertrekt in oktober van dit jaar

Lelystad

De Commissaris van de Koningin, Michel Jager, heeft aangegeven aan het einde van deze lopende ambtsperiode niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat hij in oktober van dit jaar na twaalf jaar als CvdK van Flevoland vertrekt. Op deze manier geeft hij zijn opvolger de ruimte om nog een wezenlijk deel van de huidige bestuursperiode 2007 – 20011 in functie te kunnen zijn.

“Ik ben dankbaar dat ik twaalf jaar commissaris heb mogen zijn van de meest boeiende en uitdagende provincie van ons land�, aldus de heer Jager. “Ik heb dan ook zeker overwogen om nog voor een korte herbenoeming in aanmerking te komen tot mijn pensionering per augustus 2009. Ook vanuit de gedachte dat iemand die daartoe instaat is, ten minste tot zijn 65e moet werken. Maar deze meer persoonlijk overweging vond ik uiteindelijk toch niet opwegen tegen het bestuurlijke belang om mijn opvolger nog volop in deze bestuursperiode te kunnen laten meedraaien.�

De Commissaris van de Koningin heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inmiddels van zijn besluit op de hoogte gebracht en Hare Majesteit de Koningin verzocht hem aan het einde van de lopende ambtsperiode ontslag te verlenen.
Provincie:
Tag(s):