vrijdag, 11. juli 2008 - 16:16

Commissie evalueert over wet- en regelgeving terrorisme-bestrijding

Den Haag

Er wordt een tijdelijke commissie ingesteld die het kabinet adviseert over mogelijke aandachtspunten en dwarsverbanden bij de uitkomsten van de evaluaties van de wet- en regelgeving op het gebied van terrorismebestrijding. Voorzitter van de commissie wordt de heer dr. J.J.H. Suyver, voormalig Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie.

De afgelopen jaren is in hoog tempo gewerkt aan tal van wetswijzigingen die het Nederlandse recht, en vooral het straf- en strafprocesrecht, meer hebben toegesneden op de dreiging van terroristische aanslagen. In evaluatie van deze wettelijke maatregelen is voorzien.
Het advies van de commissie moet bijdragen aan de beoordeling van de bestaande maatregelen. Daarnaast moet het ook adviseren in hoeverre het nemen van nieuwe maatregelen opportuun is en welke onderdelen van de uitvoering mogelijk bijgesteld zouden moeten worden. Dat schrijven de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer in antwoord op de motie Pechtold die op 15 november 2007 is aangenomen.

De commissie wordt gevraagd uiterlijk december 2008 met haar advies te komen. De Tweede Kamer zal over het advies in de voortgangsrapportage worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):