donderdag, 17. januari 2008 - 17:49

Commissie veiligheid geïnstalleerd

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben donderdag de Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer geïnstalleerd.

De commissie, onder voorzitterschap van mw. mr. A.H. Brouwer-Korf, onderzoekt onder meer wat het kabinet kan doen om te maken dat hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders noodzakelijke gegevens vlot en verantwoord kunnen uitwisselen.

Verder kijkt de commissie naar de verhouding tussen criminaliteitsbestrijding en de waarborgen voor de omgang met persoonsgegevens. Ook heeft de commissie tot taak het kabinet te adviseren in hoeverre de technische mogelijkheden worden benut om burgers te informeren over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. De commissie is gevraagd voor 1 november van dit jaar een advies uit te brengen aan het kabinet.
Provincie:
Tag(s):