maandag, 8. september 2008 - 19:06

Compleet verbod op boerka's in en rond scholen

Den Haag

Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding zoals boerka's.

Dat blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk van Onderwijs maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen zien. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie onmogelijk wat kwalitatief goed onderwijs in de weg staat. Leraren moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert op zaken die in de les of op het schoolplein worden besproken.

Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel)'.

Het streven is erop gericht medio 2009 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.
Provincie:
Tag(s):