maandag, 21. januari 2008 - 10:11

Computer-systemen op school vaak gatenkaas

Groningen

Uit een onderzoek in opdracht van Stichting Kennisnet blijkt dat computersystemen op scholen geregeld worden gehackt. Hierdoor kunnen leerlingen makkelijk toegang krijgen tot leerling-administratie, cijferlijsten en proefwerken met de antwoorden.

In de periode van het najaar 2006 tot het voorjaar 2007 zijn er veertien zgn. ‘Ethical hacks’ uitgevoerd. Dit zijn hack pogingen om gaten in een beveiligingssysteem aan te tonen. Het ging hier om 4 basisscholen en 10 in het voortgezet onderwijs.

In veel gevallen zijn scholen van het voortgezet onderwijs zich bewuster van het feit dat leerlingen proberen in te breken in het schoolsysteem. Bij 5 scholen was er spraken van de mogelijkheid tot misbruik.

Een aantal administratieve toepassingen (onder meer het veel gebruikte programma Magister en Schoolvision) is via het internet (web interfaces) te benaderen. In het geval dat leraren/leraressen deze toepassingen, vanuit de computer in het klaslokaal, benaderen bestaat de kans dat. medewerkers zo inloggegevens “verspelen� aan leerlingen die over de schouder meekijken (zo bleek in 2 gevallen dat een leraar inlogde terwijl zijn activiteiten zichtbaar waren op het digitale schoolbord). Het gebruik van dergelijke toepassingen in de klas kent nog een ander risico, namelijk het niet afsluiten van de toepassing terwijl men het lokaal verlaat.
Categorie:
Tag(s):