maandag, 1. december 2008 - 16:37

Consortia leveren eindrapporten over Afsluitdijk op

Lelystad

Vandaag, maandag 1 december, hebben de consortia Oranjewoud-GDA-Noordpeil-CeDelft, DHV-Imares-Alle Hosper, Natuurlijk Afsluitdijk en AD21 de eindrapporten met hun visies op de toekomst van de Afsluitdijk gepresenteerd aan de stuurgroep. Daarmee is voor de consortia de ontwikkelingsfase van de visies in deze verkenning afgerond.

De komende weken zal Rijkswaterstaat de visies in een eindrapport vatten dat in het voorjaar aan het kabinet wordt aangeboden. Staatssecretaris Huizinga, voorzitter van de stuurgroep, gaf aan dat medio volgende jaar het kabinet met een standpunt zal komen. Hierin zal het kabinet aangeven hoe het omgaat met de opknapbeurt van de Afsluitdijk en in hoeverre de visies daarin vorm zullen krijgen.

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de toekomstverkenning voor de Afsluitdijk. De dijk moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor de toekomst.

Deze gelegenheid schept een kans om meer met de Afsluitdijk te doen. In de toekomstverkenning, die vorig jaar van start gegaan is, wordt gezocht naar ideeën en mogelijkheden voor een vernieuwd gebruik van de Afsluitdijk.

De aanpak van het Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk is uniek. In samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland geeft Rijkswaterstaat mede uitvoering aan de opdracht in een open maar toch snel en doelmatig proces.

Dit proces kenmerkt zich door:
Een brede oriëntatie op ideeën voor verbetering van de Afsluitdijk die vanuit vele invalshoeken zijn aangeleverd, variërend van belangengroepen, bedrijfsleven, ingenieursbureaus, universiteiten tot particulieren.
Betrokkenheid van alle stakeholders, variërende van gemeenten, waterschappen, belangengroepen, tot wetenschap.
Een fasering in het proces waardoor vele creatieve ideeën worden getrechterd en kunnen leiden tot haalbare en betaalbare concepten, waarvan de integraliteit gewaarborgd blijft en waarin ambities waargemaakt kunnen worden.
Inschakeling van marktpartijen in een zeer vroeg, verkennend stadium.
Provincie:
Tag(s):