woensdag, 20. februari 2008 - 16:54

Contra expertise naar effecten MegaMall Tilburg

’s-Hertogenbosch

De gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch hebben bureau Panteia/EIM uit Zoetermeer opdracht gegeven om de economische effecten van een MegaMall in Tilburg voor de detailhandelsstructuur in hun gemeenten te onderzoeken. Henk Gianotten, directeur van Panteia en bekend van nationale en internationale publicaties over retailontwikkelingen, treedt op als supervisor en adviseur van de vier gemeenten. De resultaten worden in april verwacht. Het resultaat wordt vergeleken met het onderzoek dat Tilburg laat uitvoeren.

Het onderzoek is een reactie op het voornemen van de gemeente Tilburg om in beginsel mee te werken aan het initiatief van twee projectontwikkelaars. Die willen een groot winkelcentrum aan de noordkant van de stad bouwen.

De vier gemeenten vrezen voor negatieve effecten op de bedrijfsresultaten van ondernemers in hun steden. Onderzoeken in de afgelopen jaren naar soortgelijke plannen bij Geldermalsen en Venlo lieten forse omzetdalingen zien in binnensteden en andere winkelcentra in de wijde omgeving van zo’n mega winkelcentrum. Onder invloed van die onderzoeksresultaten is een streep door die plannen gehaald.

De vier BrabantStad-steden zijn niet ingegaan op de uitnodiging van Tilburg om zitting te nemen in een begeleidingscommissie voor het onderzoek dat Tilburg en de ontwikkelaars nu laten uitvoeren.

Afhankelijk van de uitkomsten van de economische effectenstudies - en van onderzoeken naar bereikbaarheid en duurzaamheid van een mall - beslist het Tilburgse gemeentebestuur komend voorjaar of ze groen licht geeft voor de komst van een mall. Daarmee is de Tilburgse mall er overigens nog niet, want medewerking van de provincie Noord-Brabant is onontbeerlijk. Die is eigenaar van de grond waar de mall moet verrijzen. Ook moet de provincie meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):