maandag, 21. april 2008 - 19:32

Controle MERU-stichting positief verlopen

Vlodrop

De gemeente Roerdalen heeft maandagochtend op het terrein van de MERU-stichting in de bossen van Vlodrop een controle verricht naar aanleiding van de bestuursdwangaanschrijving die op 16 april jl. werd afgegeven. Uit de controle bleek dat de MERU de vereiste spoedeisende veiligheidsmaatregelen aan het voormalige klooster Sankt Ludwig had genomen en de gemeente momenteel geen reden ziet om handelend op te treden.

De MERU was genoodzaakt om snel maatregelen te treffen om de veiligheid van bewoners en bezoekers van het terrein te waarborgen. Tijdens de controle vanochtend bleek dat de vereiste veiligheidshekken zijn geplaatst in verband met het risico van wegwaaiende dakpannen en het instorten van gebrekkige schoorstenen van het voormalige kloostergebouw. Daarnaast is een deel van het gebouw buiten gebruik gesteld.

Het college van B&W van de gemeente Roerdalen besluit op 29 april of er lasten onder dwangsom worden opgelegd tegen reeds eerder geconstateerde overtredingen.
Provincie:
Tag(s):