donderdag, 2. oktober 2008 - 12:11

Controles bij woningdelers met bijstandsuitkering

Groningen

De gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) gaat dit najaar de dossiers van klanten die staan ingeschreven als woningdeler extra controleren. Woningdelers zijn mensen die wel met één of meer andere mensen onder één dak wonen terwijl er geen sprake is van samenwonen. Bijvoorbeeld kamer(ver)huurders of kostgangers.

Met de themacontrole ‘Onder één dak?’ wil de gemeente bijstandsgerechtigden stimuleren om veranderingen in hun woonsituatie zo snel mogelijk door te geven. Dat kan elke maand via de maandverklaring waarop bijvoorbeeld ook het aantal gewerkte uren moet worden vermeld. Iedereen die bij de dienst SOZAWE staat ingeschreven als woningdeler, heeft vooraf een brochure ontvangen over deze extra controle.

Het is de derde keer dat er een themacontrole van woningdelers is. In 2005 bleek dat er in 15 procent van de onderzochte gevallen sprake was van onrechtmatigheden. In de maanden mei en juni van vorig jaar was dat rond de 12,5 procent. De verwachting is dat dit percentage dit jaar weer lager is.

Het beleid om door goede en doelgerichte controle en communicatie het bewustzijn te vergroten om veranderingen tijdig door te geven, lijkt daarmee vruchten af te werpen. Dat is belangrijk omdat het beter naleven van de regels problemen kan voorkomen. Zoals financiële problemen als mensen teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen.
Provincie:
Tag(s):