vrijdag, 12. december 2008 - 16:32

Controles brandveiligheid winkels Zwolle nuttig

Zwolle

Winkels in de Zwolse binnenstad moeten nog een flinke slag maken wat betreft de brandveiligheid. De gemeente Zwolle is bezig met controles bij de detailhandel in het centrum. Uit de eerste bevindingen komt naar voren dat in de meeste winkels maatregelen nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Medewerkers van Toezicht & Handhaving zijn, samen met de politie, steekproefsgewijs bij 35 winkelbedrijven geweest. Bij alle winkels bleken een of meerdere aanpassingen nodig. De overtredingen variëren van relatief licht – het ontbreken van een sticker ‘nooduitgang vrijhouden’ - tot ernstiger feiten.

Zo bleek bij zeven winkels een nooduitgang geblokkeerd door dozen, kledingrekken of andere obstakels. Bij meerdere winkels was ook de vluchtweg niet vrijgemaakt. Andere geconstateerde overtredingen zijn defecte noodverlichting, niet-bruikbare brandblusmiddelen of verkeerde vluchtwegaanduidingen.

Bewust
Voorafgaand aan de controles zijn de winkeliers met een brief en een folder nog eens herinnerd aan de vereiste brandveiligheidsvoorschriften. De actie is niet alleen bedoeld om de brandveiligheid te vergroten maar ook om winkeliers en hun personeel bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid.

Dat werkt: de controleurs merken dat de overtredingen voortkomen uit onachtzaamheid tijdens de decemberdrukte of vanwege onwetendheid. De bereidheid om de zaken op orde te brengen is groot.

De meeste winkels waar overtredingen zijn geconstateerd hebben de kans gekregen om op korte of iets langere termijn maatregelen te nemen. In zeven gevallen is de Bouwinspectie ingelicht voor een vervolg.

Toezicht & Handhaving en de politie maken van 18 tot en met 24 december nogmaals een controleronde langs winkels in de binnenstad.
Provincie:
Tag(s):