vrijdag, 30. mei 2008 - 19:28

Controles in de eiersector efficiënter

Amsterdam

Vrijdag is op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ‘Toezicht op Controle-arrangement’ met de eiersector ondertekend. Deze afspraak tussen pluimveesector en overheid heeft tot gevolg dat legpluimveehouders die meedoen met het zogenaamde Integraal Kwaliteitsbeheersysteem Ei (IKB-Ei) minder controleurs op hun bedrijf krijgen.

Legpluimveebedrijven kunnen zich aansluiten bij het IKB-Ei kwaliteitssysteem. Deze bedrijven worden dan door een onafhankelijk controleorgaan gecontroleerd op onder andere de regelgeving voor handelsnormen, dierenwelzijn en hygiëne.

Het aantal controles door de overheid op de legpluimveebedrijven die zijn aangesloten bij het IKB-Ei, wordt dan minder. Het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en WarenAutoriteit (VWA) houden toezicht op de controles op IKB-Ei.
Categorie:
Tag(s):