dinsdag, 1. april 2008 - 19:48

Convenant voor brandveiligheid op kampeerterreinen

Panningen

De vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) en de brandweer Noord- en Midden-Limburg ondertekenen als eersten in Nederland een convenant waarin is vastgelegd dat er brandveiligheidsplannen voor alle campings en kampeerterreinen in de regio Noord- en Midden-Limburg worden opgesteld.

Doel van de brandveiligheidsplannen is om te komen tot een eenduidig veiligheids- en kwaliteitsniveau voor campings en kampeerterreinen in de regio. Dit niveau wordt vastgelegd in de brandveiligheidsplannen die de campinghouders in samenwerking met de brandweer voor 1 april 2009 opstellen.

In het convenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over de wijze waarop in de regio wordt omgegaan met brandveiligheidsregels zoals beschreven in het Bouwbesluit.
Partijen hebben verder nadrukkelijk uitgesproken om bij onduidelijkheden op lokaal niveau, gezamenlijk tot een oplossing te komen die recht doet aan de gemaakte afspraken.

Op vrijdag 4 april a.s. wordt het convenant ondertekend.
Provincie:
Tag(s):