vrijdag, 19. september 2008 - 16:04

Convenant voor gezondere lucht rond Amsterdams Food Center

Amsterdam

De gemeente Amsterdam, het Food Center Amsterdam, Ondernemersvereniging EVO en de twee betrokken stadsdelen ondertekenen op 21 september een convenant voor gezondere lucht rond het Food Center Amsterdam. Dit heeft de gemeente vrijdag 19 september laten weten.

Deze overeenkomst houdt in dat groothandelsbedrijven die niet op de stad gericht zijn verhuizen naar een locatie buiten de stad. Daarnaast gaat de bevoorrading op een milieuvriendelijker manier plaatsvinden vanaf het Food Center naar afnemers in de stad. Voorbeelden hiervan zijn elektrisch vervoer en vervoer over water.

Wethouder Marijke Vos: ‘Voor de bewoners rond het Food Center Amsterdam is het van groot belang dat de lucht schoner wordt. Daarom zijn wij met alle betrokken partijen hard aan de slag gegaan. Met dit convenant en de milieuzone voor het vrachtverkeer die in oktober in gaat zal de lucht een stuk schoner worden.’

Met de maatregelen uit het convenant en de milieumaatregelen in het kader van het Actieplan luchtkwaliteit wordt veel bereikt voor de inwoners van de Jan van Galenstraat. Een aantal van deze maatregelen is dat per oktober 2008 vervuilende vrachtauto’s binnen de milieuzone (binnen de ring A-10, behalve Noord en enkele bedrijventerreinen) geweerd worden.

In 2009 wordt een derde van het vrachtverkeer omgeleid via de Haarlemmerweg. Drie Mainportbedrijven vertrekken naar een andere locatie. Dat scheelt circa 380 vrachtautobewegingen per dag.

Ook de bedrijven zelf op het Food Center terrein nemen maatregelen zoals het verwerken van afval in perscontainers over water, meer inzet van elektrische voertuigen voor het afleveren van bestellingen, energiezuinige ledverlichting, uitvoeren van projecten voor brandstofbesparing en cursussen zuinig rijden.

EVO gaat de ondernemers op het Food Center adviseren over deze initiatieven gericht op efficiënter vervoer. Met kleine maatregelen wordt de luchtkwaliteit lokaal aangepakt: sproeien van de weg, aanbrengen van groen en doorstromingsmaatregelen.

Het convenant Food Center Amsterdam wordt ondertekend door wethouder Marijke Vos, Machiel van der Kuijl van Ondernemersvereniging EVO, Erik Fischer, voorzitter Food Center Amsterdam en portefeuillehouders Dirk de Jager (Westerpark) en Ger Timmer (Bos en Lommer).
Provincie:
Tag(s):