donderdag, 12. juni 2008 - 21:05

Convenant voor verdere versterking veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Gelderland

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid sluit met de minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een convenant waarin afspraken worden vastgelegd over de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio.

Dit heeft het veiligheidscollege, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, besloten in zijn vergadering van donderdag 5 juni jongstleden.

Op basis van het convenant stelt de minister 1,5 miljoen euro extra ter beschikking om verdere kwaliteitsverbetering van rampenbestrijding en crisisbeheersing te realiseren.

Met het besluit tot ondertekening spreekt het veiligheidscollege tevens de intentie uit om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer in de regio.

De burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en West Maas en Waal stemden niet in met het sluiten van het convenant.

In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de afgelopen tijd verschillende initiatieven genomen om de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg op een hoger plan te brengen. Zo werken gemeenten, brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), defensie, waterschap en provincie sinds 2007 samen in een veiligheidsbureau aan de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Tevens besloot het veiligheidscollege de brandweersamenwerking in de regio te versterken. Dit gebeurt via de vorming van acht brandweerclusters waarin de gemeentelijke korpsen samenwerken. Inmiddels is deze clustervorming in het merendeel van de gemeenten formeel afgerond.

Het convenant biedt de veiligheidsregio mogelijkheden om deze initiatieven verder door te ontwikkelen.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De burgemeesters van de gemeenten zit in het veiligheidscollege.
Provincie:
Tag(s):