maandag, 3. november 2008 - 19:34

Corporatiewoningen moeten energiezuinig zijn

Groningen

De energieprijzen stijgen steeds meer waardoor ook het wonen in woning met een lage huur steeds duurder wordt. Juist deze woningen zijn vaak slecht geïsoleerd waardoor huurders ongewild stoken voor de buitenlucht. Dat is volgens de SP extra wrang omdat de bewoners vaak een laag inkomen hebben. Duspleit deSP in de notitie ‘betaalbaar wonen moet betaalbaar blijven’ dat gemeente en corporaties harde afspraken moeten maken over het isoleren van woningen.

Woningbouwcorporaties en de gemeente moeten volgens de SP harde afspraken maken over het aantal woningen dat de komende jaren energiezuinig gemaakt gaat worden.

Aan het niet halen van de afspraken moeten consequenties worden verbonden. De SP stelt voor de huur van woningen die niet energiezuinig zijn te verlagen. Bij verbetering van de woning moet de huurder volgens de SP de zekerheid hebben dat de woonlasten dalen. De SP stelt een woonlastenwaarborg voor waarin zo objectief mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt dat de gerealiseerde besparing op de energiekosten groter is dan de huurverhoging die voor de maatregelen in rekening wordt gebracht. Zo is een huurder zeker van lager woonlasten.
Provincie:
Tag(s):