donderdag, 5. juni 2008 - 19:40

Cramer bespreekt AWACS-problematiek met De Hoop Scheffer

Brussel (B)

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft in Brussel een gesprek gehad met Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer. Het gesprek ging over de geluidsoverlast in Zuid-Limburg dat wordt veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen.

Volgens Cramer was het een goed gesprek, waarin duidelijk werd dat De Hoop Scheffer de AWACS-problematiek in de regio Onderbanken op de voet volgt. Ook hebben beiden gesproken over het verminderen van de geluidsoverlast van de NAVO-toestellen.

Tijdens de wekelijkse vergadering van de Navo-ambassadeurs diezelfde ochtend, is op initiatief van de Nederlandse Navo ambassadeur Schaper overeengekomen dat aan de 'Directie' van de AWACS vliegtuigen ( NAPMP Board of Directors) gevraagd zal worden een veelomvattende studie te doen naar alle aspecten van de problematiek, ook de milieuaspecten. Deze studie moet binnen acht maanden afgerond zijn. Daarnaast zal met urgentie bekeken worden of de vlucht simulatoren eerder operationeel kunnen zijn waardoor het aantal trainingvluchten beperkt zou kunnen worden en de geluidsoverlast dus verminderd kan worden.
Provincie:
Tag(s):