donderdag, 20. maart 2008 - 10:26

Cramer wil duidelijkheid voor bewoners recreatiewoning

Den Haag

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil voor 1 januari 2010 uitsluitsel voor personen die permanent in hun recreatiewoning wonen. Zij wil dat de gemeenten, die de bewoners van reacreatiewoningen nog geen duidelijkheid hebben gegeven, dit voor 1 januari 2010 doen.

Binnen deze termijn moeten gemeenten op persoonsniveau duidelijkheid verschaffen over het al dan niet permanent mogen bewonen van een recreatiewoning. Na deze termijn zijn gemeenten verplicht om op verzoek een persoonsgebonden ontheffing te verlenen.

In 2003 is voor de bewoning van recreatiewoningen beleid vastgesteld. Voor bewoners die vóór 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden moet een oplossing gevonden worden. Het overgrote deel van de gemeenten heeft de bewoners duidelijkheid gegeven en maatregelen genomen of is daar druk mee bezig.

Minister Cramer wil dat ook de resterende groep bewoners snel duidelijkheid krijgt. Zij wil via een tijdelijke wet recreatiewoningen de gemeenten, die nog geen beleid hebben of dit onvoldoende uitvoeren, verplichten dit voor 1 januari 2010 te doen.
Provincie:
Tag(s):