dinsdag, 22. januari 2008 - 19:55

Crematie- en leemresten uit late ijzertijd ontdekt

Sittard-Geleen

Op de plek waar Waterschap Roer en Overmaas een regenwaterbuffer gaat maken aan de Duijsterstraat in Gronsveld, zijn archeologische vondsten gedaan. Het gaat onder andere om crematieresten, leemresten, drie greppels en een ‘gracht’ uit voornamelijk de midden- en late ijzertijd (rond 500 v. Christus). De resten zijn bijzonder goed geconserveerd, zo meldt het Waterschap Roer en Overmaas.

De komst van een regenwaterbuffer op deze plek moet water- en modderoverlast in Gronsveld straks sterk verminderen. In totaal gaat het waterschap de komende maanden 10 regenwaterbuffers aanleggen in Zuid Limburg. Het waterschap heeft de afgelopen jaren in totaal al rond de 300 regenwaterbuffers gerealiseerd.

In totaal is al 1.300 m² opgegraven door archeologen. Het gaat voornamelijk om het noordelijk deel van de toekomstige regenwaterbuffer. De opgravingen zijn hier begonnen omdat bij vooronderzoek juist daar sporen zijn gevonden. Zo’n vooronderzoek bestaat uit proefboringen. Zo zijn er bijzonder veel leemsporen gevonden. Leem werd in die periode uit de geschiedenis veel gebruikt voor het maken van aardewerk, het besmeren van woningen, het maken van ‘kogels’ en dergelijke. Ook zijn er mogelijk resten gevonden die duiden op de aanwezigheid van een oven. Verder zijn er aanwijzingen, de zogenaamde paalkuilen, die duiden op een hekwerk of huisje. Bij de opgravingen zijn tot slot ook vondsten gedaan uit diverse periodes. Er is vuursteen uit de prehistorie (steentijd) gevonden. Dit werd vaak gebruikt om huiden mee schoon te schrapen.

Over enkele weken denkt Waterschap Roer en Overmaas dat er meer en duidelijkere conclusies te trekken zijn uit het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):