maandag, 28. april 2008 - 10:08

Crematorium voor Delft

Delft

In de tweede helft van 2008 start de bouw van een nieuw crematorium en materialengebouw op de Delftse begraafplaats Iepenhof. De gemeente werkt hiervoor samen met coöperatieve vereniging De Laatste Eer (DLE).

Om de toekomstige samenwerking na realisatie van dit nieuwe crematorium vast te leggen, tekenen de gemeente en DLE op woensdag 23 april 2008 een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken over het beheer en de exploitatie.

In Delft bestaat reeds langere tijd de behoefte om de bestaande voorzieningen rond begraven en cremeren uit te breiden. Er is (nog) geen crematorium. Daarom heeft de gemeente Delft eind 2005 besloten om op begraafplaats Iepenhof een crematorium te realiseren. In mei 2006 hebben de gemeente en DLE een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van het nieuwe crematorium en opslagloods. De samenwerkingsovereenkomst die morgen wordt getekend is een vervolg hierop.

De bouw van het crematorium start naar verwachting in de tweede helft van 2008. Het materialengebouw wordt herbouwd en de huidige ontvangstruimte en aula worden gesloopt. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw eind 2009 wordt opgeleverd zodat deze in 2010 in gebruik kan worden genomen. De inwoners van Delft en omgeving kunnen hierdoor vanaf 2010 gebruik maken van een breder voorzieningenpakket rond begraven en cremeren.

Op maandag 28 april a.s. organiseren de gemeente en DLE tussen 17.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in de ontvangstruimte van de begraafplaats Iepenhof, aan de Hoflaan 20 (ingang Oost). Hier worden de voorlopige bouwplannen gepresenteerd en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Provincie:
Tag(s):