woensdag, 30. januari 2008 - 9:50

Criminaliteit Kanaleneiland-Noord neemt af

Utrecht

De criminaliteit en overlast in Kanaleneiland-Noord nam in het laatste kwartaal van vorig jaar duidelijk af. De doorgaande ongunstige ontwikkeling van de criminaliteit in de eerste helft van 2007 was voor gemeente, politie en Openbaar Ministerie aanleiding voor extra maatregelen die in september en oktober van kracht werden. Daarbij hoorde het samenscholingsverbod voor 80 jongeren uit de harde kern.

De cijfers laten zien dat deze maatregelen effect sorteren. De gekozen aanpak wordt voortgezet, met enige aanvullingen op de maatregelen. De veiligheid moet verder toenemen en de situatie is nog niet stabiel genoeg. Het komt nog steeds te vaak voor dat een kleine groep jongeren zich op straat onacceptabel gedraagt. Het brede pakket aan repressieve, preventieve en structurele maatregelen moet ook op de langere termijn zorgen voor verbetering van veiligheid en leefbaarheid in het gebied.
Provincie:
Tag(s):