dinsdag, 12. februari 2008 - 10:36

Criminaliteit stad afgenomen

Utrecht

Het aantal aangiften bij de politie in de stad Utrecht nam vorig jaar met 6% af. Daarmee is de sinds 2001 dalende trend weer hersteld, na de lichte stijging van de criminaliteit in 2006. Ook voelen minder inwoners van Utrecht zich onveilig.

38% van de inwoners voelt zich ‘wel eens of vaker’ onveilig. Gemeente, politie en OM hebben samen doelstellingen geformuleerd voor verdere verbetering van de veiligheid. De ambitie is om de criminaliteit verder te laten dalen, op verschillende terreinen zijn daarvoor concrete doelstellingen geformuleerd.

Sinds 2001 daalt de geregistreerde criminaliteit (aantal aangiften bij politie) gestaag in de stad Utrecht, alleen vorig jaar liet een lichte stijging van 2% zien. De trend zet zich echter weer voort: de criminaliteit nam in het afgelopen jaar met 6% af. Deze daling komt overeen met de ontwikkeling in de hele provincie (politieregio) Utrecht. In de periode 2001 – 2007 nam de geregistreerde criminaliteit in de stad totaal af met 38%, meer dan in de regio als geheel.
Provincie:
Tag(s):