vrijdag, 6. juni 2008 - 11:08

Criminaliteits-monitor Justitie slaat plank wederom mis

Zoetermeer

Evenals vorige jaren meldt het ministerie van Justitie in de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven dat transportcriminaliteit sterk is gedaald. Een ontwikkeling die de transportsector enorm zou toejuichen ware het niet dat het onderzoek weer geen rekening houdt met ladingdiefstal.

In het onderzoek zou de totale schade inzake diefstal zijn gedaald tot in totaal € 17 miljoen euro. Echter, TLN en EVO berekenen de schade alleen al voor ladingdiefstal ruim twintig keer zo hoog: op € 350 miljoen euro. De sector maakt zich ook ernstig zorgen over de toenemende mate van geweld gericht tegen chauffeurs. Er is een duidelijk zichtbare verschuiving van gelegenheidsdiefstallen naar georganiseerde criminaliteit.

In 2004 is samen met de overheid een 'Convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector' afgesloten om de transportcriminaliteit terug te dringen met 25% in 2008. Niet voor niets strijden overheid en bedrijfsleven samen tegen transportcriminaliteit. Dit leidde onder meer tot een Actieplan Veilig ondernemen, tot het openstellen van het OM Loket Transportcriminaliteit en het instellen van een speciaal bovenregionaal rechercheteam regio Zuid Nederland speciaal belast met ladingdiefstal. Ook is een Officier van Justitie aan dit team toegevoegd.

TLN en EVO zijn verontrust dat een te rooskleurige voorstelling van zaken leidt tot minder aandacht voor criminaliteit in het transport en logistieke bedrijfsleven. Het is voor TLN en EVO onduidelijk waarom het ministerie van Justitie in de criminaliteitsmonitor het probleem van ladingdiefstal wederom niet meeneemt in het onderzoek.
Categorie:
Tag(s):