donderdag, 11. september 2008 - 14:19

Criminele jongeren beter af met psychiatrische dagbehandeling

Amsterdam

Jeugdigen delinquenten hebben baat bij jeugdpsychiatrische behandeling. Door deze dagbehandeling verblijven jongeren veel meer thuis, dus minder in justitiële jeugdinrichting en plegen ze minder ernstige, geweldsdelicten dan de groep die geen behandeling heeft gehad.

Dit concludeert René Breuk, kinder- en jeugdpsychiater bij De Bascule in Amsterdam en verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK).

Rene Breuk promoveert op 17 september bij VU medisch centrum.

Jeugddelinquentie is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De laatste tien jaar is het aantal geweldsdelicten door jongeren gepleegd met ruim 200% gestegen. Zo ontstond grote maatschappelijke en politieke druk om deze jongeren op te nemen in jeugdgevangenissen of hen langdurig residentieel te behandelen. Daarnaast bleken veel jeugdige delinquenten psychiatrische problemen te hebben, die in de reguliere justitiële jeugdinrichtingen onvoldoende herkend en zeker niet behandeld werden.

Forensisch psychiatrisch dagbehandelingprogramma werd ontwikkeld als alternatief voor de justitiële jeugdinrichting en residentiële behandelingen. Dagbehandeling voor jeugdige delinquenten zou zich moeten richten op gedragsproblemen én psychopathologie van de jongeren en het gezin zou intensief bij de behandeling betrokken moeten worden.

René Breuk onderzocht deze jeugdpsychiatrische dagbehandeling. Hij keek naar de effectiviteit van de dagbehandeling (FJD). Hij vergeleek het met de reguliere justitiële aanpak om algemene en geweldsdelicten te voorkomen. Hij onderzocht ook hoe het thuis verblijven verliep, het aantal dagen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) en het volhouden van school of werk. Daarnaast onderzocht hij of de dagbehandelingsgroep door de dagbehandeling in staat was ADHD symptomen, agressie en gezinsconflicten te verminderen.

Breuk concludeert dat de FJD jeugdigen vaker een gunstige verblijfssituatie hebben (85% vergeleken met 51%). Zij verblijven minder dagen in een JJI (41 vergeleken met 116 dagen) en plegen 40-50% minder geweldsdelicten en minder ernstige delicten. Meer jongeren van de FJD houden school of werk vast (60% vergeleken met 41%).

Bij de dagbehandelingsgroep zijn ADHD en symptomen zoals depressie en angst, agressie en gezinsconflicten verminderd na afloop van behandeling.
Categorie:
Tag(s):