dinsdag, 22. april 2008 - 20:50

Criteria voor gemeentelijke onderscheidingen opnieuw bekeken

Almere

Het college heeft besloten de criteria voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen te actualiseren. Om mensen in het zonnetje te zetten die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, heeft de gemeente in het verleden gemeentelijke onderscheidingen ingesteld zoals de Bonifatiusspeld (sinds 1983) en de Erepenning (sinds 1999).

Een belangrijke toevoeging bij de actualisatie van de criteria voor de Bonifatiusspeld is de hoge waardering voor nieuwe initiatieven waarbij de samenleving structureel wordt verbeterd. Tot nog toe was het alleen mogelijk om initiatieven die al langere tijd liepen op een dergelijke manier te waarderen en vielen nieuwe initiatieven – hoe waardevol ook – buiten de boot.

De actualisatie van de Erepenning houdt in dat de criteria om voor de penning in aanmerking te komen, zo veel mogelijk overeen gaan komen met de criteria die gelden voor de Koninklijke Onderscheidingen. Wel zal een kortere tijd van actieve inzet worden gehanteerd, namelijk 10 jaar (i.p.v. 15 jaar).
Daarnaast is nu geformaliseerd bij welke sportprestaties een Erepenning uitgereikt wordt, te weten bij prestaties op gebied van NK, EK, WK en Olympische Spelen.
Provincie:
Tag(s):