maandag, 1. september 2008 - 21:27

Cultuuractief digitaliseert cultureel lesaanbod

Assen

Het lokale en provinciale educatief aanbod kunst en cultureel erfgoed, is sinds kort beschikbaar via één loket. Kunst & Cultuur Drenthe heeft op www.cultuuractief.nl een uitgebreide verzamelplek gecreëerd, waar leerkrachten van het basisonderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs uit kunnen putten voor hun lessen op het gebied van kunst en cultuur.

De overheid wil via het onderwijs alle leerlingen in aanraking brengen met kunst, erfgoed en media. Scholen worden via subsidieregelingen gestimuleerd cultuurbeleid te ontwikkelen en samen te werken met culturele instellingen in de eigen omgeving. Culturele organisaties, individuele kunstenaars, beheerders van oudheidskamers, maar ook molenaars en dansschoolhouders worden gestimuleerd lessen en lesmateriaal te ontwikkelen waarmee zij leerlingen kunnen interesseren.

Kunst & Cultuur Drenthe brengt via de website www.cultuuractief.nl scholen en culturele aanbieders samen en ondersteunt zowel de aanbieders als ook de afnemers door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Via een eenvoudig zoeksysteem wordt het educatieve aanbod op de website toegankelijk en kunnen leerkrachten zelfs aansluiting zoeken bij vakken als Nederlands, Engels, wereldoriëntatie en geschiedenis.

Scholen en aanbieders van kunst en erfgoed kunnen Kunst & Cultuur Drenthe inschakelen voor advies, scholing, bemiddeling of bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Kunst & Cultuur Drenthe werkt voor het onderwijs in Drenthe en helpt scholen met de ontwikkeling van cultuurbeleid. Daarnaast organiseert zij voor zowel het primair als voortgezet onderwijs activiteitenprogramma’s waarin leerlingen kennis maken met kunst en cultuur, verzorgt zij nascholingen en workshops voor leerkrachten en schrijft zij lesbrieven ter voorbereiding op een voorstelling of kunsteducatief project.
Provincie:
Tag(s):