vrijdag, 18. april 2008 - 11:19

Cursus Politie voor Nieuwe Nederlanders

Gouda

In navolging op de cursus Politie voor Burgers, verzorgt Politie Hollands Midden nu ook de cursus Politie voor Nieuwe Nederlanders. Waar het merendeel van de cursisten van Politie voor Burgers de autochtone Nederlanders waren, is nu nadrukkelijk contact gezocht met burgers met een allochtone achtergrond.

Ervaringen van de politie en enthousiaste reacties van de cursisten uit de cursus Politie voor Burgers laten zien dat men er prijs op stelt meer te weten over de politie. “De voorlichtingsavonden waarin agenten of specialisten van de politie over hun werk vertelden waren een goede manier om die kennis te krijgen� , zo lieten meerdere deelnemers toen weten.

In de cursus die acht weken duurt wil de politie de deelnemers van de cursus Politie voor Nieuwe Nederlanders bekend maken met diverse aspecten van het politiewerk en hen met elkaar in gesprek hierover laten gaan. De deelnemers zullen onder meer informatie krijgen over de Politie Organisatie en haar bevoegdheden en taken, Jeugd- en Zedenpolitie, jeugdbeleid, de rol van het wijkteam en de wijkagent. Naast deze onderwerpen is er ook ruimte voor onderwerpen die raakvlak hebben met deze groep deelnemers en hun cultuur. De cursus begint op maandagavond 21 april en wordt geopend door districtschef Joep Pattijn. Met een certificaat voor de deelnemers wordt de cursus afgerond op maandag 9 juni 2008.
Provincie:
Tag(s):