donderdag, 19. juni 2008 - 10:25

Cursussen Alfa-college en Voedselbank slaan aan

Groningen

De Voedselbank Groningen en het Alfa-college hebben de handen ineengeslagen. Klanten van de Voedselbank kunnen sinds dit jaar computercursussen en taal- en rekenlessen volgen, die worden verzorgd door het Alfa-college. In aanwezigheid van wethouder Peter Verschuren van Sociale Zaken ontvangen de eerste cursisten woensdag 25 juni hun bewijs van deelname.

De computercursussen en taal- en rekenlessen zijn afgelopen voorjaar gestart. De belangstelling voor de lessen bleek groot: een eerste actie leverde ongeveer twintig cursisten op. De lessen zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting BNC Fund en de Computerpsychiater, die de benodigde hard- en software beschikbaar hebben gesteld. Na de zomervakantie gaan de lessen weer door. Er is ruimte voor nieuwe cursisten. Lessen zijn op woensdagochtend en donderdagmiddag.

Tijdens de certificaatuitreiking op woensdag 25 juni geven vertegenwoordigers van de Voedselbank en het Alfa-college elk een korte toelichting op de samenwerking. Wethouder Peter Verschuren zal spreken over dit project en andere resultaten van het Groninger Armoedepact. Voor deze middag zijn ― naast uiteraard de cursisten ― diverse welzijnsorganisaties uitgenodigd, evenals gemeentelijke en provinciale overheden, raad- en Statenfracties.
Provincie:
Tag(s):