vrijdag, 16. mei 2008 - 16:22

CWI en Gemeente Almelo starten Jongerenwinkel

Almelo

De Gemeente Almelo en het CWI gaan vanuit één plek advies en begeleiding bieden aan jongeren om te voorkomen dat zij voortijdig en zonder diploma de school verlaten. Op 13 mei 2008 besloot het college tot deze samenwerkingsconstructie. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Door de expertise van het onderwijs, het UWV, CWI en de Gemeente te bundelen kan vraag en aanbod voor jongeren beter op elkaar worden afgestemd. Waarbij het leidende principe van de Jongerenwinkel is, scholing gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. Vanaf 1 juni 2008 is de Jongerenwinkel bereikbaar in het CWI.

Voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. De redenen daarvoor zijn divers. Het gaat om jongeren die geen zin meer hebben in school of jongeren die vinden dat het onderwijs hen niet datgene biedt wat zij willen of soms kunnen. Ook gaat het om jongeren die al een baan accepteren voordat zij de startkwalificatie op school hebben behaald.

Kwetsbare positie
In eerste instantie zijn deze jongeren, als ongediplomeerde goedkope arbeidskracht, aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Dit verandert wanneer de jongere ouder en duurder wordt en de kans op ontslag groter wordt. Zonder diploma blijkt de stap naar een volgende baan dan niet eenvoudig.

Ook op latere leeftijd hebben mensen zonder diploma een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bij verslechtering van de arbeidsmarktsituatie lopen zij het risico als eerste te worden ontslagen en langdurig buiten spel te raken.

Ondersteuning
In de praktijk blijkt dat niet alle jongeren die opleiding of die plek op de arbeidsmarkt op eigen kracht of met steun van ouders kunnen realiseren. De Gemeente Almelo en het CWI gaan jongeren die dat nodig hebben daarom ondersteuning bieden. Die ondersteuning bestaat uit begeleiding bij het behalen van de startkwalificatie en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Vanuit de overtuiging dat jongeren kansen verdienen om een goede opleiding te volgen en hun ambities waar te kunnen maken. Met een goede opleiding staan jongeren steviger in hun eigen leven, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast geldt ook het maatschappelijke belang, dat de samenleving goed geschoolde mensen hard nodig heeft.
Provincie:
Tag(s):