zondag, 16. november 2008 - 10:41

CWI wint prijs voor cursus laaggeletterde

Amsterdam

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft de ABC-prijs gewonnen van de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (ABC). CWI kreeg de prijs voor het ontwikkelen van een interactieve computercursus die de eigen medewerkers leert laaggeletterdheid bij werkzoekenden te signaleren en oplossingen aan te dragen.

Zo'n anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Voor laaggeletterde werkzoekenden vormen lees- en schrijfproblemen een groot obstakel bij het vinden van werk. Het is een probleem dat veelal onbesproken blijft en daarom niet herkend wordt door instanties.

De door CWI ontwikkelde computercursus 'Moeite met lezen en schrijven' leert CWI-medewerkers laaggeletterdheid te herkennen en aan de orde te stellen tijdens gesprekken met klanten. Het oefenprogramma is er op gericht om bij werkzoekenden met lees- en schrijfproblemen de drempels weg te nemen voor het volgen van scholing.
Provincie:
Tag(s):