woensdag, 18. juni 2008 - 1:04

D66 wil een Gelderse Zalmsnip

Gelderland barst van het geld.De provinciale lasten zijn sinds 2000 verdubbeld en de reserves zijn zo'n 300 miljoen toegenomen. D66 Gelderland wil daarom invoering van een provinciale Zalmsnip, een lastenverlichting van 45 euro (100 gulden) per huishouden.

Zij noemen het de “$-meier�, geïnspireerd door de naam van gedeputeerde Esmeijer.

Eind 1997 voerde het Rijk een collectieve lastenverlichting in van 100 gulden per huishouden, beter bekend als de Zalmsnip. Sinds 2005 is deze echter weer afgeschaft.

Daar waar de gemeentelijke lasten de laatste jaren redelijk binnen de perken blijven, zijn het de provinciale lasten die de pan uit rijzen. Zo zijn de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in acht jaar verdubbeld! Maar ook via de stijgende energierekening betaalt de burger mee aan het exorbitant stijgende NUON-dividend, waar de provincie als grootaan-deelhouder rijkelijk van profiteert.

Jarenlang heeft D66 Gelderland vergeefs ingezet op verlaging van de provinciale belasting. Dit jaar gooien ze het over een andere boeg. Nu ze over 2008 een meevaller van 135 miljoen(!) aan NUON-dividend mogen verwachten, willen zij ieder huishouden 45 euro lastenverlichting bieden, uit te keren door de gemeenten voor rekening van de provincie.

Op basis van ongeveer 850.000 Gelderse huishoudens is hier 38 miljoen euro voor nodig.

“De provincie Gelderland verrijkt zich op ongehoorde manier.�, aldus Martijn Leisink, fractievoorzitter D66 Gelderland. “Meevallers worden gretig geïncasseerd, waarna er wanhopig een bestemming voor gezocht wordt. Het idee om zulke meevallers niet uit te geven, maar terug te geven, stuit helaas al jaren lang op een blokkade van de coalitie.�
Provincie:
Tag(s):