woensdag, 15. oktober 2008 - 21:40

Dag van de Witte Stok bij Scheper Ziekenhuis

Emmen

Bij het Scheper ziekenhuis in Emmen werd woensdag de Internationale Dag van de Witte Stok gehouden. Tijdens deze dag is er door slechtziende en blinde mensen aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en vervoer gevraagd. De ongeveer 20 blinden en slechtzienden die in het Scheper ziekenhuis aanwezig waren gingen in groepjes de toegankelijkheid van het ziekenhuis kritisch bekijken.

Door het Scheper Ziekenhuis zijn er in en rondom het ziekenhuis de laatste tijd diverse aanpassingen voor blinden en slechtzienden aangebracht zo is er de (blinde)geleidelijn die van van de bushalte naar de hoofdingang van het ziekenhuis loopt. Deze lijn loopt binnen in het ziekenhuis door tot aan de receptie. Belangrijk is dan dat er op de geleidelijn die over de tegels loopt bij de hoofdingang geen fietsen worden geplaatst.

Daarnaast is in overleg tussen het Scheper Ziekenhuis en Staatsbosbeheer in de omgeving van het ziekenhuis een familiepad aangelegd welke geschikt is voor mensen met een visuele beperking en rolstoelgebruikers, naast het pad zijn informatieborden aangebracht met daarop vermeldingen in braille en grootletter.

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen, en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap. De witte stok is een recente uitvinding: de jonge Parisienne Guilly d'Herbemont kwam op het idee in 1930. Ze stelde vast dat op straat noch de automobilisten noch de voetgangers oog hadden voor de blinden. Ze inspireerde zich op de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen om blinden en slechtzienden een witte stok te laten gebruiken. Dit gewaagde en baanbrekende initiatief werd al snel bekend en kreeg zowel in Frankrijk als elders ter wereld navolging.
Provincie:
Tag(s):