donderdag, 15. mei 2008 - 9:45

Dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân beboet voor overtreding

Herre Kingma, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, is op 22 april 2008 door de algemene inspectiedienst van het ministerie van LNV beboet. Kingma heeft aan de slootkant bestrijdingsmiddelen gespoten zonder daarbij de verplichte kantdoppen te gebruiken. Het is de tweede keer dat dit is gebeurd. In 2007 is hij voor hetzelfde feit ook bekeurd door de afdeling handhaving van het Wetterskip.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 13 mei jl. in een besloten vergadering over de kwestie gesproken. Het algemeen bestuur keurt de handelwijze van de heer Kingma ten strengste af. Des te meer omdat een lid van het dagelijks bestuur een voorbeeldfunctie heeft en de overtreding rechtstreeks betrekking heeft op het werk van het waterschap.

Herre Kingma betreurt de begane overtredingen en heeft zijn excuses voor zijn handelwijze aan zowel het dagelijks bestuur als aan het algemeen bestuur aangeboden.
Het algemeen bestuur heeft naast een gegeven reprimande aan de genoemde feiten geen verdere consequenties verbonden voor het functioneren van Kingma als lid van het dagelijks bestuur.
Provincie:
Tag(s):