maandag, 1. september 2008 - 21:32

Dappere cursisten krijgen pluim van Alfa-college

Hoogeveen

Tijdens de ‘Internationale Dag van de Alfabetisering’ op maandag 8 september zet het Alfa-college een aantal cursisten van lees- en schrijfcursussen in het zonnetje. Als blijk van waardering voor hun lef en doorzettingsvermogen krijgen ze elk een bijzonder exemplaar van het boek ‘Naar de haaien’ van Rob Kamphues. Wethouder Ton Bargeman reikt de boekjes uit en leest eruit voor. De uitreiking vindt plaats op het Makkelijk Lezen Plein van de centrale bibliotheek in Hoogeveen.

De cursisten van het Alfa-college hebben de grote stap gezet om op latere leeftijd weer naar school te gaan om te leren lezen en schrijven. In Drenthe zijn o­ngeveer 45.000 mensen laaggeletterd. Dat is 13 procent van de volwassen bevolking. Deze mensen hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij hiervan hinder o­ndervinden in het dagelijks leven.

Het boekje dat de cursisten cadeau krijgen is een bewerkte uitgave van ‘Naar de haaien’ van Rob Kamphues. Dit boek is ‘hertaald’ naar eenvoudige taal. Het is niet te koop, maar het Alfa-college heeft (net als andere regionale opleidingencentra) een aantal exemplaren om naar eigen inzicht in te zetten in de strijd tegen laaggeletterdheid. Het Alfa-college schenkt de bibliotheek van Hoogeveen tien exemplaren om uit te lenen. Het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek is een aparte afdeling waar kinderen, jongeren en volwassenen met leesmoeilijkheden speciale materialen kunnen vinden.

Het Alfa-college o­ntplooit in Drenthe tal van activiteiten om laaggeletterdheid de wereld uit te helpen. De school verzorgt lees- en schrijfcursussen en participeert in ETV.nl Drenthe. ETV zendt educatieve televisieprogramma’s uit via RTV Drenthe. Eén van die televisieprogramma’s is ‘Lees en Schrijf! Taal op je werk’ dat vanaf maandag 22 september weer wordt uitgezonden op RTV Drenthe. Dit televisieprogramma is een effectieve manier om laaggeletterden te bereiken en te stimuleren om aan de slag te gaan met hun lees- en schrijfprobleem. Kijkers worden aangemoedigd om een cursus te volgen bij een ROC als het Alfa-college.
Provincie:
Tag(s):