woensdag, 22. oktober 2008 - 15:34

De Jager wil stevige aanpak landen met bankgeheim

Den Haag

Landen als Liechtenstein en Zwitserland moeten zo snel mogelijk hun bankgeheim opgeven. Tussen landen zou een volledige fiscale informatie-uitwisseling moeten plaats vinden. Daarvoor heeft staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager gepleit op een bijeenkomst over belastingontwijking en informatie-uitwisseling in Parijs.

"Het is niet acceptabel dat we over de hele wereld pleiten voor informatie-uitwisseling terwijl landen op een paar uur rijden zich hier nog steeds aan onttrekken", aldus De Jager.

Hij kondigde aan op korte termijn met een wetsvoorstel te komen zodat vermogens niet meer door middel van een trust kunnen worden afgeschermd van de fiscus. Hierdoor kunnen de tarieven van de successiebelasting dalen.

Op de conferentie die was georganiseerd door de ministers van Financiën van Frankrijk en Duitsland spraken twintig landen over informatie-uitwisseling van fiiscale gegevens en de Europese spaarrente richtlijn. De landen spraken over de verbreding van de richtlijn.

Niet alleen informatie over rente bedragen maar ook de hoeveelheid geld op rekeningen zou uitgewisseld moeten kunnen worden. Ook zouden gegevens moeten worden uitgebreid van alleen natuurlijke personen naar rechtspersonen zoals stichtingen en vennootschappen.
Provincie:
Tag(s):