dinsdag, 4. november 2008 - 9:29

De Marne voert administratieve lasten vermindering door

De Marne

De gemeente De Marne heeft een doorlichting uitgevoerd naar vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Dit heeft geresulteerd in de opstelling van een maatregelenplan waarin concrete voorstellen zijn opgenomen om de regeldruk te beperken.

Het adviesbureau Lexnova uit Groningen heeft berekend dat als alle voorgestelde maatregelen door de gemeente De Marne worden overgenomen, er binnen de 20 geselecteerde onderwerpen sprake is van een reductie van 54% in tijd en 70% in geld voor de inwoners van de gemeente De Marne.

Een bijzonder onderwerp in het maatregelenplan is een aanbeveling tot een nieuwe werkwijze voor het verlenen van bouwvergunningen, het zogeheten model De Marne. Dit model houdt in dat de gemeente De Marne een bouw­aanvraag alleen nog toetst aan prioritaire aspecten, zoals veiligheid, en aan het bestemmingsplan. Voor het overige zal de aanvrager en de aannemer meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om te bouwen conform het Bouwbesluit.

Binnenkort zal ook de gemeenteraad zich buigen over het maatregelenplan.
Provincie:
Tag(s):