vrijdag, 12. september 2008 - 12:57

De Tijdgeest komt naar de Doezummermieden

Groningen

Heel even is hij op bezoek bij Staatsbosbeheer. Op zaterdag 13 september, om 13 over 13 kun je hem in levende lijve ontmoeten. De Tijdgeest komt op 13 plekken in Nederland. Tegelijkertijd. Hij kan reizen door de tijd en woont in een klok. Speciaal voor Staatsbosbeheer vertelt hij rare, gekke en spannende verhalen die in zijn hoofd spoken. Kom maar luisteren. Als je durft!

Geheimzinnige overleveringen, sterke streekverhalen, heldhaftige sagen. In elke plaats zijn ze wel bekend. Vertellingen die over gaan van vader op zoon en die vaak verbonden zijn aan een streek of gebied. Verhalen die verborgen liggen in het landschap. Soms zonder dat we er bij stilstaan. Staatsbosbeheer doet dat wel en voor een keer heeft ze daar de hulp bij ingeroepen van de Tijdgeest. Een beetje eng, maar ook wel grappig.

Stoere jongens en dappere meiden melden zich aan bij de boswachter en gaan op zoek naar de Tijdgeest. Die heeft bovendien een verrassing voor de deelnemers. Maar dan moeten ze wel een paar lastige vragen beantwoorden. En ondertussen maken ze een mooie wandeling door het natuurgebied.

De Tijdgeest wordt verwacht in natuurgebied:

Rottige Meente (Friesland)
Doezumermieden (Groningen)
Orvelte (Drenthe)
Weerribben (Overijssel)
Hoog Buurlo (Gelderland)
Almeerderhout (Flevoland)
Landgoed Elswout (Noord-Holland)
Haagse Bos (Zuid-Holland)
Fort Wierickerschans (Zuid-Holland)
Baarnse Bos (Utrecht)
Manteling van Walcheren (Zeeland)
Chaamsebossen (Noord-Brabant)
De Groote Peel (Limburg)

A.s. weekend is het bovendien Open Monumentendag. Het thema is Sporen. Dit thema plaatst monumenten in historisch perspectief, en worden alle overblijfselen uit het verre en nabije verleden, zoals landschapselementen en bodemvondsten met elkaar verbonden. De verhalen van de Tijdgeest sluiten daarbij naadloos aan.

De landelijke activiteit voor kinderen sluit aan bij de onlangs verschenen wandel- en reisgids 'Parels van Staatsbosbeheer', die deel uit maakt van de reeks Capitoolgidsen. Daarin staan de zestig meest sprekende voorbeelden van sporen van onze voorouders die ze in de natuur hebben achtergelaten. Van forten en boerderijen tot veenweiden en oude beekdalen.
Provincie:
Tag(s):