woensdag, 6. februari 2008 - 12:21

De Wmo-adviesraad nodigt u uit

Stadskanaal

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een samenvoeging van diverse wetten en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die door de gemeente worden uitgevoerd. De Wmo-adviesraad houdt maatschappelijke ontwikkelingen van wonen, welzijn en zorg nauwlettend in het oog en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd bij het gevoerde of te voeren beleid.

De gemeente Stadskanaal is op zoek naar leden voor de Wmo-adviesraad, waaronder een voorzitter. De Wmo-adviesraad is in augustus 2007 door de gemeenteraad geïnstalleerd en bestaat op dit moment uit 8 personen. Streven is te komen tot een adviesraad van 11 personen, 1 persoon per prestatieveld en een onafhankelijke voorzitter.

Op de website van de gemeente Stadskanaal kunt u zien wat er van u verwacht wordt
Provincie:
Tag(s):