dinsdag, 25. november 2008 - 21:48

De Wolden houdt controle bedrijventerrein Voor de Blanken

Ruinen

Begin december start de gemeente De Wolden een integrale controle op het bedrijventerrein Voor de Blanken in Ruinen. Dit in navolging van een gelijksoortige controle op het bedrijventerrein in Ruinerwold in 2006.

Voor de Blanken telt circa dertig bedrijven. De gemeente heeft een drietal speerpunten gekozen: bouwregelgeving (en brandveiligheid), Wet milieubeheer en bestemmingsplannen. De doelstelling van deze actie is het naleven van de regels en de kwaliteit van het bedrijventerrein te bevorderen.

De gemeente De Wolden houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de wettelijke regels ook worden nageleefd. Meestal houdt dit verband met veiligheid, overlast en het voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan. Controle en handhaving kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. In dit geval is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak.
Provincie:
Tag(s):