maandag, 14. juli 2008 - 21:22

De Wolden monitort komst eikenprocessierups naar het noorden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden monitort de opkomst van de eikenprocessierups naar het noorden van Nederland. De brandharen van de rups en de aantasting van eikenbomen zorgde de afgelopen jaren voor massale overlast in grote delen van Nederland. Onlangs is de rups ook in de regio Drenthe aangetroffen.

De gemeente De Wolden heeft dertig monitorvallen opgehangen in de regio’s Drogteropslagen, Paardelanden, Nolderweg, Nieuwedijk en Stapelerweg om de komst van de eikenprocessierups in de gaten te houden en voortplanting tegen te gaan.

Eikenprocessierupsen komen vooral voor op zomereiken, maar ook op de Amerikaanse eik en de moeraseik. Overdag bevinden de rupsen zich in een nest en ‘s nachts gaan zij in ‘processie’ op zoek naar voedsel. Bij grote aantasting kunnen eikenbomen volledig worden kaalgevreten, waarna de rupsen massaal naar andere bomen trekken. De eikenprocessierups doorloopt zes larvestadia. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen met weerhaken. Wanneer een brandhaar in de huid belandt, komt de toxische stof thaumetopoeine vrij. Deze stof kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Dit zorgt voor ernstig ongemak bij mens en dier. Contact met de brandharen bij (huis)dieren kan zelfs dodelijk zijn.

De firma Biocontrole begeleidt de gemeente De Wolden bij het gebruik van monitorvallen om eventueel overlast van de rups te voorkomen. De vallen lokken de mannelijke rupsen door de aanwezigheid van een sexferomoon. Eenmaal in de val kan de rups niet meer ontkomen waardoor het geen vrouwtje kan bevruchten. Aan de hand van de vangst in de komende periode maakt Biocontrole een prognose van de plaatsen waar de rups in 2009 mogelijk te verwachten is. Hierdoor kan de gemeente in een vroeg stadium actie ondernemen en mogelijk overgaan tot bestrijding.

De gemeente De Wolden en omliggende gemeenten zien de aanpak van de eikenprocessierups als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gaat immers om het welzijn van inwoners. De gemeenten werken dan ook nauw met elkaar samen.
Provincie:
Tag(s):