vrijdag, 29. augustus 2008 - 18:08

De Wolden start met werkzaamheden klimaatinstallatie gemeentehuis

Zuidwolde

De gemeente De Wolden start met de aanpassing van de klimaatinstallatie in het gemeentehuis. Dit besluit is genomen tijdens de raadsvergadering van 24 april 2008.

Het huidige klimaatssysteem is gebaseerd op het opslaan van warmte en koude door middel van ondergrondse bronnen. Hoewel dit een moderne techniek is, is het geen succesvolle toepassing gebleken. De belangrijkste oorzaak is het voortdurend dichtslibben van de bronnen.

In het voorjaar is besloten om na een periode van ad hoc oplossingen te kiezen voor een structurele en definitieve verbetering. Ook heeft de gemeente een juridische aansprakelijkheidsanalyse laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de kans op een succesvolle aansprakelijkheidsstelling van het toenmalige adviesbureau een langdurige en kostbare juridische strijd zou worden met een slecht voorspelbare uitkomst. Besloten is om het juridisch advies te volgen en niet over te gaan tot een aansprakelijkheidsprocedure.

Het gemeentebestuur heeft gekozen voor de meest bedrijfszekere installatie van verwarmen en koelen. Binnen het klimaatssysteem is de koeling het meest belangrijk. Het gebouw is goed geïsoleerd; hierdoor is nauwelijks verwarming nodig.

Na een openbare aanbesteding heeft het college de opdracht voor de aanpassingswerkzaamheden verstrekt. Op dit moment wordt nog een aantal details van de werkzaamheden uitgewerkt. De feitelijke uitvoering begint binnen enkele weken.
Provincie:
Tag(s):