vrijdag, 29. februari 2008 - 21:01

De Wolden wil investeren in klimaat-installatie systeem gemeentehuis

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft sinds de nieuwbouw van het gemeentehuis regelmatig technische problemen met het klimaatinstallatiesysteem. Onlangs heeft het college van B&W besloten om na een periode van ad hoc oplossingen te kiezen voor een definitieve verbetering. De voorgenomen aanpassingen vergen een investeringsbedrag van € 550.000,-. Via een begrotingswijziging wordt de raad om instemming gevraagd.

Het huidige klimaatinstallatiesysteem is gebaseerd op het opslaan van warmte en koude door middel van ondergrondse aangebrachte bronnen. Hoewel dit een moderne techniek is, is het - onverwacht - geen succesvolle toepassing gebleken.

De gemeente heeft externe deskundigen ingeschakeld die een technische en juridische analyse hebben uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek heeft het college er voor gekozen om het huidige inpandige systeem te koppelen aan conventionele technieken. Hiermee verwacht het college van B&W een structurele oplossing te bereiken op het gebied van klimaatbeheersing in het gemeentehuis.

In de raadsvergadering van donderdag 13 maart aanstaande staat het benodigde bedrag als begrotingswijziging op de agenda.
Provincie:
Tag(s):