maandag, 17. maart 2008 - 21:19

Defensie bergt resten Duitse soldaat

Groesbeek

De Gravendienst van de Koninklijke Landmacht heeft vorige week nabij Groesbeek de stoffelijke resten van een Duitse soldaat geborgen. Particulieren met een metaaldetector ontdekten het graf.

Aan de hand van uniformresten werd vastgesteld dat het om een Obergefreiter van de Kriegsmarine gaat. Nabij de plek van het veldgraf vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits grenadiersbataljon dat uit overtollig marinepersoneel bestond.

Een herkenningsplaatje of andere vondsten die tot directe identificatie van het slachtoffer konden leiden, werden helaas niet gevonden. Onderzoek in het laboratorium van de Gravendienst moet uitwijzen of identificatie mogelijk is aan de hand van vermistenlijsten.
Provincie:
Tag(s):