zondag, 9. maart 2008 - 20:49

Defensie declareerde 118.000 euro teveel voor Groene Draeck

Amsterdam

De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, SP en PvdA eisen opheldering over het geheime onderzoek naar de kosten van de Groene Draeck, het privé-jacht van koningin Beatrix. Uit onderzoek dat de accountantsdienst van het ministerie van Justitie verrichtte in opdracht van Defensie blijkt dat een gedeclareerd bedrag van 118.000 euro niet kan worden verantwoord.

In een reactie op de onthulling van 'RTL Nieuws' van zaterdag jl, laat een kamermeerderheid weten dat minister-president Balkenende nu volledige openheid van zaken moet geven. D66-leider Pechtold vindt dat Defensie een 'ruiterlijke kniebuiging' moet maken: "Excuses aan de koningin en aan het parlement zijn op z'n plaats".

Vorig jaar bleek dat Defensie jaarlijks meebetaalt aan de onderhoudskosten van de Groene Draeck, de Lemsteraak, die het Nederlandse volk in 1956 schonk aan de toenmalige prinses Beatrix. Gemiddeld bedroegen de onderhoudskosten tussen de 100.000 en 150.000 euro per jaar. In antwoord op Kamervragen meldden minister Van Middelkoop van Defensie en premier Balkenende op 6 september 2007 dat "de kosten van het onderhoud worden bepaald door het zeer hoge afwerkingniveau dat voor het onderhoud is gekozen". Defensie verstrekte vorig jaar september, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door 'RTL Nieuws', de onderhoudslijsten. Deskundigen plaatsten toen vraagtekens bij de hoogte van de bedragen.

Nadat 'RTL Nieuws' met een beroep op de Wob vroeg om een exacte specificatie van de kosten, onder meer van de begroting van 2005, waarin voor 304.000 euro was gedeclareerd, ontdekte Defensie dat de bedragen niet klopten. De accountantsdienst van het ministerie van Justitie werd ingeschakeld om de boekhouding van de marinewerf te controleren; voor 118.000 euro aan gedeclareerde kosten kon geen goede verklaring worden gevonden.
Categorie:
Tag(s):