donderdag, 17. januari 2008 - 13:10

Defensie gaat oefenen voor Uruzgan

Soesterberg

Van 21 januari tot en met 8 februari 2008 oefent Defensie met mensen en middelen van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht in het midden van het land. De oefening, Uruzgan Integration VIII, geldt als belangrijke voorbereiding voor eenheden die later dit jaar worden ingezet in Afghanistan. De integratieoefening moet militairen voorbereiden op het optreden van verschillende eenheden in gezamenlijk verband. Naast onderlinge samenwerking van grondeenheden wordt ook de samenwerking tussen grondeenheden en vliegtuigen en helikopters getraind.

De luchtmacht neemt deel aan de oefening met Cougar transporthelikopters van vliegbasis Soesterberg en Apache gevechtshelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen. F-16 jachtvliegtuigen, afkomstig van vliegbasis Leeuwarden en/of Volkel, verzorgen samen met de Apaches luchtsteun aan grondtroepen. Helikopters zullen verkenningen en landingen uitvoeren. De oefening wordt overeenkomstig een zo reëel mogelijk scenario gevlogen.

De vliegbewegingen vinden in principe plaats tussen 09.00 uur en 22.00 uur, waarbij zoveel mogelijk overdag wordt gevlogen. Het grootste deel van het vliegprogramma vindt plaats in de vierhoek Utrecht, Nijmegen, Deventer, Kampen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat militaire helikopters boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden en boven mensen-verzamelingen een hoogte van tenminste 210 meter aanhouden.

Elders dient boven de hoogste hindernis en gelegen binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig een hoogte van tenminste 50 meter te worden aangehouden. In het kader van de oefening kan in de aangewezen oefengebieden zo laag gevlogen worden als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is.

Voor straalvliegtuigen is bepaald dat tijdens specifieke inzet in de oefening de ondergrens 1000 meter is. Door het aanhouden van deze minimumhoogte zullen geen negatieve effecten optreden voor de natuurwaarden van de oefengebieden. Buiten deze oefening vinden, zowel overdag als bij duisternis, ook de gebruikelijke vliegoperaties van de Koninklijke Luchtmacht plaats.
Provincie:
Tag(s):