maandag, 13. oktober 2008 - 22:37

Defensie haalt 'beschuldigde' militairen terug uit Uruzgan

Den Haag

De pelotonscommandant en een onderofficier van het verkenningspeloton in Uruzgan, dat vorige maand tijdelijk op non-actief werd gesteld, worden uit hun functie ontheven en teruggehaald naar Nederland. Dat maakt defensie maandagavond bekend.

Afgelopen week heeft het Openbaar Ministerie het OM de militairen van het peloton vrijgesproken omdat ze zich niet aan strafbare feiten schuldig hebben gemaakt.

Om vast te stellen of er sprake is geweest van verwijtbaar gedrag, heeft de commandant TFU aansluitend een eigen onderzoek gehouden. Op grond daarvan is geconstateerd dat in enkele gevallen niet adequaat en ongepast gehandeld is. Tegen de pelotonsleiding en een aantal onderofficieren zijn daarom maatregelen genomen.

Twee kaderleden hebben door hun handelen het vertrouwen dusdanig geschaad dat ze niet meer in staat worden geacht om hun leidinggevende taken uit te voeren. Zij worden van hun functie ontheven en naar Nederland gestuurd. Een aantal kaderleden blijft in het gebied werkzaam maar tegen hen worden wel disciplinaire maatregelen genomen. De overige kaderleden en alle manschappen van het peloton zijn niets te verwijten. De vertrouwensrelatie met de compagniesleiding heeft schade opgelopen, daarom worden de eenheden van het peloton bij een andere compagnie binnen de battlegroup ingezet.
Provincie:
Tag(s):