dinsdag, 4. maart 2008 - 15:00

Definitieve keuze voor één grote gemeente Vecht en Venen

Utrecht

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht handhaven de keuze voor een gemeentelijke herindeling van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot één grote gemeente, met de werktitel Vecht en Venen. GS is ervan overtuigd dat met de samenvoeging het beste de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied op een duurzame, toekomstbestendige wijze wordt versterkt en dat een krachtige gemeente wordt gevormd met een goede interne samenhang.

Bij herindeling van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen wordt een sterke bestuurskrachtige gemeente in het Vecht- en Plassengebied gevormd tussen de stedelijke regio’s van Amsterdam en Utrecht. De nieuwe gemeente vertoont een grote mate van interne samenhang. Landbouw, natuur en water spelen een grote rol in deze gemeenten. Kenmerkend zijn het stroomgebied van de Vecht, met belangrijke cultuur-historische waarden en het veenweidelandschap met de waardevolle cope-ontginningen en de Vinkeveense Plassen. In het gebied wonen circa 66.000 mensen in zestien kernen. In het gebied lopen drie belangrijke infrastructurele assen: de rijksweg A2, het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.
Provincie:
Tag(s):