dinsdag, 2. december 2008 - 20:12

Definitieve uitslag verkiezingen waterschap Aa en Maas

Op dinsdag 2 december is de uitslag van de verkiezingen voor Waterschap Aa en Maas definitief vastgesteld. Lijst 1 PvdA verwerft 3 zetels, lijst 2 Water Natuurlijk 6 zetels, lijst 3 Algemene Waterschapspartij 3 zetels, lijst 4 Christen Democratisch Appel (CDA) 6 zetels, lijst 5 VVD 3 zetels.

Daarnaast zijn er negen geborgde zetels voor drie categorieën, te weten ongebouwd (4 zetels), bedrijfsgebouwd (4 zetels) en natuurterreinen (1 zetel). Deze bestuurders zijn aangewezen door respectievelijk ZLTO (4 zetels), Kamer van Koophandel (4 zetels) en het Bosschap (1 zetel).

Totaal zijn in het werkgebied van waterschap Aa en Maas 109.905 geldige stemmen uitgebracht. Met 21 zetels te verdelen is de kiesdrempel vastgesteld op 5233,57. Resultaat is dat zowel CDA als Water Natuurlijk zes zetels verwerven. Aangezien op het CDA 30 stemmen meer zijn uitgebracht, is het CDA de grootste partij. PvdA, VVD en Algemene Waterschapspartij verwerven elk 3 zetels. Bij waterschap Aa en Maas zijn 9 geborgde zetels te verdelen. Hiervoor zijn de bestuurders aangewezen door respectievelijk ZLTO (4 zetels), Kamer van Koophandel (4 zetels) en het Bosschap (1 zetel).
Provincie:
Tag(s):