maandag, 18. augustus 2008 - 22:14

Delfland neemt maatregelen zieke eenden

Delft

Het Meldpunt Toezicht van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft meldingen gekregen over zieke en dode eenden in het oppervlaktewater van de Naaldwijksche Vaart in de gemeente Westland en nabij de Groot Hertoginnelaan in Den Haag. Mogelijk gaat het om botulisme of een andere dierziekte.

Delfland voorkomt verdere besmetting van het water door de zieke en dode dieren uit het water te halen. Delfland raadt zwemmen in besmet water af voor zowel mens als dier. Een aantal dieren wordt onderzocht. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten onderneemt Delfland verdere maatregelen.

Delfland roept iedereen op direct contact op te nemen met het Meldpunt Toezicht Delfland als er zieke of dode dieren worden aangetroffen. Er kan 24 uur per dag contact opgenomen worden met het Meldpunt Toezicht Delfland via telefoonnummer (015) 270 18 88. Hoe eerder de melding, hoe sneller Delfland maatregelen kan nemen om verdere besmetting te voorkomen. Geef bij een melding de datum, het tijdstip, de vindplaats (nauwkeurig omschreven), het aantal dieren (ziek of dood) en het soort dier door.

Raak in verband met besmettingsgevaar zieke of dode dieren niet aan. Pak de dieren niet met blote handen op, maar doe bijvoorbeeld een plastic zak om uw handen. Breng zieke watervogels naar een vogelasiel. Als de (water)vogels snel worden behandeld, zijn ze meestal goed te genezen, 80 tot 90 % herstelt. Was na contact met besmet water zo snel mogelijk de handen om bacteriën van de huid te spoelen. Veel watervogels op één plek betekent gevaar voor botulisme of een andere vogelziekte.

De botulismebacterie is meestal niet gevaarlijk voor mens en huisdier. De bacterie wordt gevaarlijk als deze zich ontwikkeld in dode dieren, die te lang in het water of op de kant blijven liggen. Deze bacteriën kunnen dan in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit kan wel een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Provincie:
Tag(s):